Corona

Maatregelen t.g.v. coronavirus

Vanaf 1 april 2022 zijn nagenoeg alle beperkingen afgeschaft.

  • Iedereen is weer welkom, dus ook gasten.
  • De looprichting in de kerk vervalt. U kunt de banken dus van zowel links als rechts ingaan en ook verlaten.
  • De 0,5 mtr tussenafstand is prettig, maar geen verplichting meer.

Wat is het volgende:

  • Collecteren: alleen bij de uitgang. Uw gaven ontvangen we het liefst digitaal.
  • Niemand heeft meer een ‘eigen, vaste’ zitplaats. Wilt u steeds op een vaste plaats zitten dan dient u op tijd in de kerk te komen.
  • De achterste rij stoelen is gereserveerd voor mensen met (rug)klachten. Bij de kosters Slagman kunnen zij een reservering aanvragen. Deze mensen moeten minimaal 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn, anders vervalt bij drukte de garantie van een gereserveerde plaats.
Schuiven naar boven