Nieuws

Enter helpt Enter

Bericht 2 april 2020

Enter helpt Enter is een initiatief van de gezamenlijke Enterse kerken. Wij willen en kunnen helpen in deze moeilijke tijden.

We denken hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij boodschappen doen, hond uitlaten, iets op de post doen of gewoon een luisterend oor voor een praatje.

Wilt u helpen of kunt u hulp gebruiken, ga dan naar EnterHelptEnter.nl.


Meekijken met onze diensten

Bericht 27 maart 2020

Via deze website kon u alle diensten al meeluisteren via internet. Echter, het is nu ook mogelijk mee te kijken met onze diensten. Dat kan via ons Youtube-kanaal.


Maatregelen t.g.v. corona virus

Bericht 13 maart 2020

Aan de (doop)leden en gasten van de Gereformeerde Gemeente te Enter.

Zoals u hebt vernomen via de media heeft de overheid, vanwege de voortgaande zorgen rondom het Corona-virus, strenge maatregelen afgekondigd. Ook binnen de kring van onze gemeenten is hierover nagedacht door vertegenwoordigers van verschillende deputaatschappen. Zij hebben een advies hieromtrent gegeven dat te vinden is op www.gergeminfo.nl.

Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad van Enter besloten vanaf heden geen openbare kerkdiensten meer te houden in onze gemeente.

Voor de komende zondagen betekent dit: er worden wel kerkdiensten belegd, maar uitsluitend voor uitzending via internet en kerktelefoon. Dus alleen de voorganger, kerkenraadsleden en de koster zullen aanwezig zijn. U kunt de diensten dus meeluisteren via de website van de kerk:gergementer.nl.

De diensten beginnen gewoon op de tijden zoals vermeld in de kerkbode.

Ook worden alle bijeenkomsten van onze verenigingen tot nader order afgelast.

Wij zijn dankbaar dat, met gebruik van de genomen maatregelen en middelen, de erediensten kunnen worden voortgezet. De kerkenraad wenst u, te midden van alle verwarring, Gods zegen en nabijheid toe.

Voor vragen betreffende dit alles kunt u contact opnemen met de kerkenraad via scriba@gergementer.nl.

Schuiven naar boven