Bijwonen

Vanwege corona zijn onze diensten alleen toegankelijk voor onze leden en vaste gasten. Vakantiegangers of andere belangstellenden verwijzen we graag door naar onze uitzendingen op Youtube. We proberen onze eigen gemeenteleden zo vaak mogelijk naar de kerk te laten gaan, daarom is er helaas geen mogelijkheid voor mensen van buitenaf. 
Waarschijnlijk hebt u hier wel begrip voor en zal het in uw eigen gemeente op soortgelijke wijze geregeld zijn. 

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Normaal gesproken beginnen de zondagse diensten om 9:30 uur en 15:00 uur. Neemt u voor de zekerheid een kijkje in het overzicht van de geplande diensten.

Wanneer u het niet gewend bent een kerk te bezoeken vraagt u zich waarschijnlijk af hoe een kerkdienst verloopt en of er bepaalde regels zijn.

De orde van dienst

De kerkdiensten verlopen volgens een vast patroon. Vanaf 30 minuten voor aanvang van een dienst is de kerkzaal open. De koster staat bij de deur en wijst u graag een plaats.

Voor aanvang van de dienst kunt u luisteren naar orgelspel.
Als de dienst begint komt de voorganger (een predikant of ouderling) samen met de kerkenraad de kerk binnen. Na een moment van stil gebed (waarbij de kerkenraadsleden en sommige mannen gaan staan) spreekt de voorganger de zegen uit en geeft een psalmvers op.
In onze gemeente wordt niet-ritmisch gezongen uit de berijming van 1773 (ook wel de oude berijming genoemd).

Daarna leest een ouderling de Tien Geboden of de Geloofsbelijdenis voor. Opnieuw wordt er gezongen, waarna een stukje uit de Bijbel wordt voorgelezen. (We gebruiken de Statenvertaling.)
Hierna gaat de voorganger voor in gebed. Daarin spreken we onze dank uit naar God; worden noden en zorgen aan Hem voorgelegd en vragen we een zegen over de preek. Het gebed duurt zo’n 10 tot 15 minuten.

Na het gebed wordt opnieuw gezongen en wordt er ondertussen gecollecteerd. U bent niet verplicht iets in de collectezak te stoppen.
Daarna volgt de kern van de dienst: de preek. Deze duurt zo’n 45 minuten. Tussendoor wordt meestal nog één of twee keer gezongen.
De dienst wordt afgesloten met gebed, zingen en de zegen: na het laatste vers wordt de zegen aangekondigd, waarna iedereen opstaat. Terwijl iedereen staat spreekt de voorganger de zegen uit. Daarna verlaten eerst de voorganger en kerkenraad de zaal; daarna vertrekken, onder orgelspel, de bezoekers.

Wanneer u onze gemeente bezoekt zal opvallen dat meisjes en vrouwen een hoofddeksel dragen. Ook dragen meisjes en vrouwen een rok. Bent u anders gekleed? Dat is geen belemmering om onze dienst te bezoeken. Van bezoekers vragen we alleen eerbied tijdens de dienst. Er zijn dus geen kledingvoorschriften.

Wanneer u met een groep wenst te komen adviseren wij u hiervoor contact op te nemen met de koster. 

Links:

Schuiven naar boven