Afschaffing van de anderhalvemetermaatregel

Vanaf zaterdag 25 september geldt in ons land de anderhalvemeterregel niet meer; afgeschaft door de overheid. Dat biedt ons als kerk de mogelijkheid weer helemaal op te gaan, zoals vanouds. Een voorrecht dat de Heere geeft. Er zijn gelukkig nooit uitbraken geweest die terug te leiden waren naar onze diensten, maar de beperking zorgde er wel voor dat we veel minder naar de kerk konden. Nu mag de kerkzaal dus weer helemaal open van de overheid.

Echter, na overweging en overleg heeft de kerkenraad besloten terughoudend te zijn in het openstellen van de kerkdiensten. De achterliggende gedachte werd vrijdag 17 september door ds. Zondag heel mooi verwoord in het RD (Klik hier voor het artikel). Hij roept bezwaarden en niet-bezwaarden, gevaccineerden en niet-gevaccineerden op rekening te houden met elkaar en elkaar niet te veroordelen. In concreto: kerkgebouwen niet direct te laten volstromen zodat we direct weer ‘schouder aan schouder’ zitten.

De kerkenraad heeft daarom het volgende besloten:

Zitplaatsen

 • Met ingang van zondag 26 september worden de kerkbanken nog steeds om en om gevuld (dus een aantal banken blijven leeg), maar zal de onderlinge afstand verkleind worden tot een halve meter (dat is één lege zitplaats). Hierdoor kunnen er meer mensen in de kerk. Maar hebt u nog geen mensen in de bank achter u. We zorgen er op deze manier voor dat iedereen in elk geval één keer per zondag naar de kerk kan, in een aantal gevallen zelfs twee keer. Dat zal rouleren. (U moet dus nu bij zowel de morgen- als middagdienst kijken, omdat het kan zijn dat u twee keer naar de kerk mag.) Na enige tijd zal – als de situatie het toelaat – een volgende stap gezet worden in het vergroten van het aantal kerkgangers. Daarover wordt u dan te zijner tijd geïnformeerd.
 • De looproutes in de kerk worden voorlopig gehandhaafd, evenals het van voor af aan opvullen van de kerkzaal.
 • Toegang tot de kerk is dus nog steeds alleen op uitnodiging, volgens nummer op de website.
 • Mooi is te melden dat per begin oktober het nieuwe ventilatiesysteem in werking is. Een mooie verbetering voor de luchtkwaliteit.
 • Ook kunnen we alvast meedelen dat we straks (na volledige openstelling) geen vaste zitplaatsen meer zullen hebben. Dus als de diensten weer volledig voor iedereen toegankelijk zullen zijn heeft niemand meer een eigen zitplaats in de gemeente en kan iedereen gaan zitten waar hij/zij wil. Als u graag op een vaste plaats zit moet u zorgen dat u op tijd in de kerk bent. Het groene lampje zal ook niet meer gebruikt worden.
 • De stoelen naast de banken zullen dan ook verdwijnen. De stoelen achter in de kerkzaal zijn dan uitsluitend voor mensen die niet in een kerkbank kunnen zitten en hiervoor toestemming hebben van koster of kerkenraad.

Collecteren

Bij de kerkgang hoort ook het geven van uw gaven voor onderhoud van kerk, eredienst en andere goede doelen. Het afgelopen jaar gebeurde dat uitsluitend digitaal: overmaken via de bank. Dat werkt goed, als je het niet vergeet. Geen kleingeld meer nodig, de kerkenraad hoeft niet meer naar de bank om het geld te storten, en – waarom het allemaal draaide: geen drie collectezakken die van hand tot hand door de kerk gingen.

Echter, het daadwerkelijk geld-in-de-collectezak-stoppen heeft ook wel een voorbeeldfunctie van ouders voor kinderen. Kinderen zien en leren zo dat het normaal is om geld te geven. Deze functie willen we niet verloren laten gaan. Daarom is het volgende besloten, met ingang van zondag 26 september:

 • We handhaven het digitaal overmaken: wie dat wil kan dat blijven doen.
 • Er gaan geen collectezakken meer door de banken. Maar aan het einde van elke dienst zullen de diakenen bij de uitgang van de kerkzaal staan met beiden altijd twee collectezakken: één voor de kerk en één voor de diaconie. Wie wil kan dus hier geld in doen; geeft u al digitaal dan is dat dus niet verplicht.
 • Geld dat u digitaal overmaakt kunt u zelf oormerken (voor kerk, diaconie, zending, of een ander doel van ‘extra collecte’). Niet gemerkte gelden zullen altijd op de post ‘kerk’ worden geboekt.
 • In geval van een extra collecte-met-een-bijzonder- doel (bijv. Emerituskas, Bijzonder noden, Pinkstercollecte, etc.) zal al het geld dat fysiek in de collectezak met de K (Kerk) wordt gedaan bestemd zijn voor dat doel. In alle andere gevallen voor de kerk.

Overige punten

 • De desinfectiepaal in de hal blijft voorlopig staan.
 • De uitzendingen van de kerkdiensten via YouTube blijven bestaan.
 • De toiletten in de hal zijn weer onbeperkt te gebruiken.
 • Blijven praten op het kerkplein is toegestaan en wordt zelfs als aanbevelenswaardig gezien, omdat het de onderlinge band versterkt.
 • Zitkussens zijn er niet meer. Er zullen nieuwe kussens worden aangeschaft.
 • Voor en na de dienst krijgt de dominee (als hij dat wil) alleen een hand van de ouderling van dienst. De overige kerkenraadsleden geven wel de zegen, maar niet met een handdruk.
 • Heilig Avondmaal: dit wordt nog verder uitgewerkt. Wel is besloten voorlopig cupjes te blijven gebruiken en niet gezamenlijk uit één beker te drinken. Echter, zodra er geen dreiging meer is zal worden terug gegaan naar gebruik van de beker.
 • Verenigingen, clubs, catechisaties en andere bijeenkomsten kunnen weer zonder beperkingen plaatsvinden.

zaterdag 18 september

De kerkenraad

Schuiven naar boven