Aardbeving Turkije

Aardbeving Turkije

Onlangs was in Turkije die verschrikkelijke aardbeving, waarvan we allen de beelden waarschijnlijk wel hebben gezien. Tienduizenden doden en heel erg veel gewonden en ontheemden.
Van verschillende kanten kwam de vraag hoe wij als gemeente en gemeenteleden kunnen helpen. Het deputaatschap Bijzondere Noden heeft goede contacten in het rampgebied met kerken en christelijke instellingen die meehelpen bij de ruiming en wederopbouw en coördineert de giftenstroom daar naar toe.
U kunt uw gift overmaken op NL92 RABO 0322 4007 91 tnv Deputaatschap Bijzondere Noden, onder vermelding van “Aardbeving Turkije”.
Namens het deputaatschap bedankt.

Schuiven naar boven